Avdelningar

Vintergatans förskola består av fyra avdelningar, Tellus 1&2 och Luna 1&2.

På Tellus går förskolans yngre barn och på Luna går de äldre barnen. 

Varje avdelning är uppdelad i olika lärgrupper som arbetar med projekt utifrån barngruppens behov och intressen.

Uppdaterad: