Vintergatans verksamhet

På Vintergatans förskola arbetar vi mycket med naturvetenskap och teknik.

Maskrosor på ett bord
Barnen besöker ofta Kunskapsparken som ligger på Ultunaområdet nära förskolan.
Även Ultunaåsen används flitigt som utflyktsmål.
Vi har ett eget tillagningskök där barnen får vara mellanmålskockar och hjälpa till att förbereda mellanmålet till sina kamrater.

I undervisningen arbetar vi undersökande med naturutforskande och med pedagogiska lärmiljöer, där barnen utvecklar ett intresse och en förståelse för matematiska begrepp, språkutveckling och normer och värden.
Vi arbetar i tre olika lärgrupper på varje block, med projekt, skapande verksamhet, musik, drama, rörelse, högläsning och litteratur/texter, bokstäver och symboler.

Förstoringsglas

I utbildningen delar vi in barnen i mindre grupper, för att skapa trygghet, och en lugn miljö, samt visar omsorg om barnen genom en väl avvägd dagsrytm.

Uppdaterad: