Om förskolan

Vintergatans förskola är belägen i det natursköna Ultunaområdet med närhet till skog, hagar och åkrar.

Förskolan ligger även nära SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt samt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Vi vistas mycket ute på vår trivsamma gård som har trädgård med odlingslådor, rabatter och bärbuskar. Där finns både kullar och plana ytor för lek och rörelse. De projekt vi arbetar med i barngrupperna syns även på gården.

Uppdaterad: