Om förskolan

Vintergatans förskola är nyligen renoverad och är belägen i det natursköna Ultunaområdet med närhet till skog, hagar och åkrar.

 

Förskolans lärgrupper går ofta på utflykt. Ullbo trädgårdar, Kunskapsträdgården samt den närliggande skogen är platser som både barn och pedagoger gärna återkommer till.

Förskolan ligger nära Statens veterinärmedicinska
anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi vistas mycket ute på vår trivsamma gård som har en trädgård och både kullar och plana ytor för lek, rörelse och aktiviteter.
Där finns både kullar och plana ytor för lek och rörelse och aktiviteter. Där finns både kullar och plana ytor för lek och rörelse.  De projekt vi arbetar med i barngrupperna syns även på gården.

Uppdaterad: