Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Katarina Redin och nås på telefonnummer 018- 727 63 35 

25 september 2015